<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7294114\x26blogName\x3dCaptain\x27s+Log\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://jepoy.bengero.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://jepoy.bengero.com/\x26vt\x3d-5041441038811922973', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Captain's Log
Captain's Log
Subscribe to my feed, Captain's Log Enter your email address:

Globe Telecom to Pull-out?
Sunday, October 09, 2005

ADVERTISEMENTS


Captain's Log Stardate -318771.4

According to the editorial article posted on Abante-Tonite's website, Globe Telecom threatened to pull its business out of the Philippines because of the continued bombing of its cellsites supposedly by the National People's Army (NPA).

Alagaan natin ang mga investors

Lahat tayo ay nagdarasal na sana ay huwag totohanin ng Globe Telecom, isa sa mga nangungunang kumpanya sa telekomunikasyon, ang kanilang bantang pag-pullout o paglayas sa Pilipinas.

Nakakalungkot ito! Maraming kababayan natin ang pinapasweldo at maraming pamilya ang pinapakain ng kumpanyang ito. Malaking pera rin ang inaakyat nila sa pamahalaan sa anyo ng buwis at milyong subscribers ang kanilang naseserbisyuhan.

Isang matatag na kumpanya ito, tulad din ng kanilang mga competitors, at tunay na nakakapanghinayang kung basta na lang sila lalayas.

At alam n’yo ba ang dahilan ng kanilang pagdadalawang-isip na ipagpatuloy ang kanilang negosyo rito sa atin? Ang mga pasaway na rebelde at kaaway ng gobyerno. Suki kasing pasabugin ng mga rebeldeng komunista at mga lokal na terorista ang kanilang mga cell sites at transmitters. Madalas ay sa malalayong lalawigan ito kaya hindi natin masyadong maramdaman dito sa Metro Manila.

Pero ramdam na ramdam ng Globe Telecom ang kalugihan. Biruin mo ba namang halos linggu-linggo o kung minsan nga ay halos tuwing makalawa ay may pinapasabog na cell site at transmitter nila. Hindi birong pera ito. At pati serbisyo nila sa mga subscribers ay napeperwisyo.

Ang duda ng ilan, baka raw humihingi ng revolutionary tax ang mga tao o grupong nasa likod ng pag-atake. Eh mukhang hindi nadadaan sa takutan ang Globe Telecom kaya hayun at walang kasawa-sawang binobomba.

Kaawa-awa naman ang kumpanyang ito. Nagnenegosyo nang maayos, nagbibigay ng trabaho sa libu-libong Filipino at nagseserbisyo sa mamamayan pagkatapos ay iha-harass nang gayun-gayon na lang.

Ano ba ang ginagawang aksyon ng pamahalaan, ng military at ng pulisya sa problemang panseguridad ng Globe? Napakatagal nang problema ito at hindi naman itinatago ang insidente. Sa katunayan ay paulit-ulit itong nalalathala sa mga pahayagan at naibabalita sa radyo at telebisyon. Nababago lamang ang lugar, petsa at oras pero iyon at iyon ang laman ng balita. Binomba ang cell site o transmitter.

Aba’y kahit sinong investor ay mabubwisit! Matino kang nangangalakal at nagbabayad ka naman ng tamang buwis sa pamahalaan, pagkatapos ay hindi maibigay sa iyo ng gobyerno ang proteksyon laban sa mga terorista at rebelde na walang ginawa kundi makisawsaw sa pinagpaguran ng iba.

Pero naniniwala kaming hindi pa huli ang lahat. Puwede pa siguro itong hilutin kung sisiguruhin ng mga tagapagpatupad ng batas at ng sandatahang lakas na hindi na mauulit ang pananalbahe sa Globe Telecom.

Alagaan naman natin ang mga mamumuhunan sa ating bansa!


It seems that Globe's not the one pulling out but one of its investors, SingTel perhaps? If the Ayala Group will stop its wireless business, we will be left with Smart and Sun. Smart with its greedy attitude and Sun's useless network. Welcome to mobile de-evolution. Go Philippines! Tsk.

*Computer end log*


Posted by Jepoy @ 10/09/2005 01:30:00 PM
Post a comment! | Email This Story!
1 comments | | View blog reactions

Love my blog? Then subscribe by entering your email address below. You will receive blog updates directly to your inbox.
 Enter your email address:

LINKS OR TRACKBACKS:

Create a Link

Search the Web or My Blog for Globe Telecom to Pull-out?
 
Custom Search

THERE ARE 1 COMMENT(S) ON THIS POST:

Posted by Blogger Ronald Allan on Sunday, October 9, 2005 at 6:44:00 PM GMT+8:  
With the huge profits they are making? Unlikely...

Post a Comment

Comments on Captain's Log are moderated. Comments will not be visible until it has been approved.

Please choose the NAME/URL field when posting a comment if you do not have an account with OpenID, Google, Gmail, LiveJournal, or Wordpress.com.
Anonymous comments will be rejected.Click here for Related Content
Subscribe to Post [Atom]
Subscribe to Post Comments [Atom]
Comments? Suggestions? Violent reactions? Click here to contact me. Otherwise, post your comment here.

Ferengi Rules of Acquisition #1 Once you have their money, never give it back. Click the DONATE button to donate any amount :~)
   
My Amazon.com Wish List Ferengi Rules of Acquisition #164 Never spend your own money when you can spend someone else's. So why not buy the things from my wishlist? :~)


Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.

Tim Cumper Watch
SCAM HOAX ALERT: The Tim Cumper Scam
GameOPS' Official Statement on the Accusations of Pierre Tito Galla

Search

 

Join the Captain's Log CommunityTwitter
  Categories
  - Anime
  - Anything Goes
  - Blogging
  - Contests
  - Current Events
  - Events
  - Freewares
  - Gadgets
  - Hardware
  - Internet
  - LOL
  - Movies
  - Mobile
  - Personal
  - Photography
  - Polls
  - Showbiz
  - Site Updates
  - Tips and Tricks
  - Tutorials
  - Video Games
  - Videos
  Starfleet Blogs
  - Lalaine
  - Mocha
  - Kuya Pau
  - Euri
  - Noelle
  - Siopao Master
  - Rochelle
  - Rocky
  - Pepper
  - Glen
  - Mark
  - Ka Edong
  - J-Spot
  - Karen
  - Barrio Siete
  - Mike
  - Bong
  - Nostalgia-M
  Sponsored Links  MyBlogLog
  Hailing Frequencies


  You can reach me via my email above or via this Contact Form.

  You can also reach me on SMS via my public mobile +639165777270 or send GAMEOPS <space> JEPOY <space> YOUR MESSAGE to 2299.
  Use this widget to privately upload files to me using drop.io: simple private sharing
   
  Recent Entries
  - Google Reader BETA
  - Things I like about i.ph
  - Pinoy Big Brother Theme Pirated?
  - Google declares war with Microsoft
  - You know you're living in 2004 when...
  - Refilling? STOP!
  - 3G Broadband Access is Here!
  - IT = I'm Tamad = Stalker?
  - Yahoo! Mail Beta
  - New Symbian Virus Jumps to PC
  Popular Entries
  - hospitalscams.blogspot.com = Severe Case of Psychosis
  - ümobile Invite Codes Giveaway!
  - PLDT Landline Plus Hands-on
  - Pinoy Big Brother Scandal
  - Super Twins Director Denies Rip-off
  - Ellen Adarna Graces UNO Magazine
  - Maria Ozawa's Trip to the Philippines
  - Sigaw ng Bayan's 9 Million
  - Thank You Friendster :)
  Personal Blogging
  Archives
  - June 2004
  - July 2004
  - August 2004
  - September 2004
  - October 2004
  - November 2004
  - December 2004
  - January 2005
  - February 2005
  - March 2005
  - April 2005
  - May 2005
  - June 2005
  - July 2005
  - August 2005
  - September 2005
  - October 2005
  - November 2005
  - December 2005
  - January 2006
  - February 2006
  - March 2006
  - April 2006
  - May 2006
  - June 2006
  - July 2006
  - August 2006
  - September 2006
  - October 2006
  - November 2006
  - December 2006
  - January 2007
  - February 2007
  - March 2007
  - April 2007
  - May 2007
  - June 2007
  - July 2007
  - August 2007
  - September 2007
  - October 2007
  - December 2007
  - January 2008
  - February 2008
  - March 2008
  - April 2008
  - May 2008
  - June 2008
  - July 2008
  - August 2008
  - September 2008
  - October 2008
  - November 2008
  - December 2008
  - January 2009
  - February 2009
  - March 2009
  - April 2009
  - May 2009
  - June 2009
  - July 2009
  - August 2009
  - September 2009
  - October 2009
  - November 2009
  - December 2009
  - January 2010
  - February 2010
  - March 2010
  - April 2010
  - May 2010
  - June 2010
  - July 2010
  - September 2010
  - November 2010
  - December 2010
  - August 2011
  - November 2011
  Transporter / Site Menu
  - About Me
  - About Captain's Log
  - Favorite Links
  - Advertise
  - Subscribe
  - Licensing
  - Contact Me
  - Privacy Policy
  - Disclosure Policy
  - Photoblog
  - Personal Blog

  - Tierra Maria Estates Scam
  - Hospital Scams Hoax
  - Tim Cumper
  - Timothy Ellis Cumper
  - Ellumbra
  Entrecard
  Miscellaneous

  Design Inspired by:

  myDestiny Cable Internet
  Blue Fish Network  Technology & Computers - Top Blogs Philippines

  Technology Blogs - Blog Top Sites

  Clicky Web Analytics


  My Amazon.com Wish List
   
   
   
     
   
   
  Captain's Log
  Creative Commons License
  Captain's Log by Jepoy is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Philippine License.
  Captain's Log LCARS v4 Blogger Theme created by John Phillips Bengero. ©2004-2009.
  Star Trek and related logos are trademarks of CBS Studios/Paramount Pictures. ©1966-2009.
  Captain's Log
  ss_blog_claim=38e11f6a24f3a9ecf2a68b53f2e86feb ss_blog_claim=38e11f6a24f3a9ecf2a68b53f2e86feb